Hiljutise uuringu kohaselt võib nikotiinipõhiste e-sigarettide kasutamine koos nõustamisega osutuda pikaajaliste suitsetajate puhul kaks korda efektiivsemaks suitsetamisest loobumise viisiks kui ainult nõustamine. Teadlased tuvastasid, et 12. nädalase perioodi jooksul oli e-sigareti kasutusele võtnute seas palju rohkem suitsetamisest loobunuid, kui nende seas, kes piirdusid ainult nõustamisega. 24. nädalase perioodi jooksul oli erinevus vähenenud.


Leiud põhinevad teadusajakirjas Journal of the American Medical Association (JAMA) avaldatud randomiseeritud kontrollitud uuringul, milles osales 376 suitsetajat. Ligikaudu kolmandik (128) uuringus osalenutest kasutasid nikotiiniga e-sigaretti ja osalesid nõustamisel, 127 osalejale anti lisaks nõustamisele kasutada nikotiinita e-sigaretid. Ülejäänud 121 osalejat käisid ainult suitsetamisest loobumise nõustamisel.

Tulemused näitasid, et 12 nädala pärast oli suitsetamisest loobunud 22% osalenutest, kes kasutasid nikotiiniga e-sigaretti ja käisid suitsetamisest loobumise nõustamisel. Ainult nõustamisega piirdunutest loobus samal perioodil 9%.

Teadlaste sõnul oli 24. nädalal erinevus väiksem. 17% neist, kes kasutasid nikotiiniga e-sigaretti ja käisid nõustamisel, olid jätkuvalt suitsuvabad. Ainult nõustamisel käinutest olid suitsuvabad 10%. Nendest suitsetajatest, kes kasutasid nikotiinivabasid e-sigarette ja käisid nõustamisel, oli 24. nädalal suitsetamisest loobunud 21%.

Uuringu autorid toovad välja, et nende leidude põhjal ei saa teha kaugeleulatuvaid tõlgendusi, sest uuringu läbiviimine lõpetati planeeritust varem, samuti ei õnnestunud uuringusse kaasata soovitud hulka osalejaid. Autorid leiavad, et e-sigarettide pikaajalise efektiivsuse kohta suitsetamisest loobumisel on vaja läbi viia täiendavaid uuringuid.

Allikas: Journal of the American Medical Association
Pilt: cottonbro from Pexels

Üles