kysitlus 2020 01Kutsume Sind osalema suitsuvabade toodete kasutajate uuringus!

Iga vastaja panus on väga oluline. Tänu heade inimeste aktiivsele osavõtule oleme varasemate uuringutega saanud põhjaliku ülevaate sellest, miks suitsuvabade toodete kasutajad võtsid tooted kasutusele, millised on nende eelistused, millist mõju on regulatsioonid avaldanud ja kuidas tuleks seadusi muuta, et tagada tarbijatele parem ohutus ja kasutajamugavus.

Oleme väga tänulikud kõigile uuringus osalejatele. Ainult tänu uuringus osalejatele on meie uuringutest kujunenud Eesti kõige põhjalikumad ja suurima osalejate arvuga suitsuvabade toodete kasutajate uuringud. See on võimaldanud meil kasutajate huvide eest seista ja nõuda muudatusi, mis aitaks täita kasutajate soove. Selle tulemusena on uuringute tulemusi kasutatud seaduste parandamiseks ja täiendamiseks.

Küsitlus on anonüümne. Uuringu tulemused avaldame NNA Suitsuvaba Eesti kodulehel ning esitame riigikogule, riigiasutustele ja meediale.

Suur aitäh kõigile uuringus osalejatele!

Lugupidamisega
NNA Suitsuvaba Eesti meeskond

Taustainfo
Üles