kysitlus 2020 01Palun osale küsitluses, kui Sul on kogemusi e-sigareti, tubakavaba snusi või kuumutatava tubaka kasutamisega. Selleks kulub umbes 5-15 minutit.

Tegemist on neljanda sarnase küsitlusega. Kui varasemad küsitlused on keskendunud ainult e-sigareti kasutajatele, siis sel korral tunneme huvi ka tubakavaba snusi ja kuumutatava tubaka toodete kasutajate ja nende eelistuste vastu.

Tänu varasematele uuringutele saame võrdluse abil parema ülevaate muutustest e-sigareti kasutajaskonnas ja nende harjumustest. Teiste toodete kasutajate osas ei ole Eestis veel uuringuid tehtud, mistõttu loodame uuringuga saada esmakordse ülevaate.

Uuringu läbiviijaks on mittetulundusühing NNA Suitsuvaba Eesti. Uuringu tulemused avaldatakse ühingu kodulehel ja tutvustatakse ka riigikogu liikmetele. Varasemate uuringute tulemusi on käsitletud seaduste väljatöötamisel, samuti seaduste parandamisel, et tagada tarbijatele alternatiivsete toodete kättesaadavus ja ohutus. Samuti andsid varasemad küsitlused hea ülevaate sellest, kui palju ostetakse tooteid mustalt turult või väljastpoolt Eestit.

Lugupidamisega
NNA Suitsuvaba Eesti meeskond

Taustainfo
Üles